หอการค้าอยุธยา ร่วม ม.หอการค้าไทย YEC ภาคเอกชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย ‘พิชิตมหา’ลัยในฝัน’ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ มัธยมปลาย เพื่อขยายโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ