บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด ขอขอบคุณ MAERSK สำหรับรางวัล

Transport Partnership Program Award 2023 รางวัลผลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการส่งสินค้าดีเด่นในกลุ่มผู้ให้บริการรถขนาดเล็ก

ในงาน MAERSK OCF PARTNERSHIP DAY 2023