ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บัคส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บัคส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีนายนพดล ทองสินธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทาโร่ โอซึกะ ผู้ถือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2565 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจ ณ ห้องประชุมสาขาอมตะซิตี๊ ชลบุรี