บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานและส่งทีมนักวิ่งสร้างสีสันในงาน “Ayutthaya Run Run” ภายใต้แนวคิด “Fun With History” เป็นกิจกรรมการส่งเสริม กระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดโดย YEC กลุ่มหอการค้าพระนครศรีอยุธยารุ่นใหม่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (ศาลากลางหลังเก่า)

หนึ่งในเสน่ห์ของการมาวิ่งอยุธยา คือ การวิ่งผ่านโบราณสถาน อันเป็นมรดกโลก ทางทีมงาน Ayutthaya Run Run Fun with History 2023 จึงเลือกสถานที่วิ่งผ่านสวยๆทั้งหมด 6 ที่มาแนะนำกัน ได้แก่

1. วัดมหาธาตุ
2. บึงพระราม
3. เจดีย์ภูเขาทอง
4. วัดพระศรีสรรเพชญ์
5. อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทอง
6. วัดพระราม