การเช็นสัญญาร่วมทุนระหว่าง ปทุม ทรานสปอร์ต กับ โอซึกะ แวร์เฮ้า (Otsuka warehouse) เปิดบริษัท บัคส์ โลจิสติกส์ (Buck Logistics) เพื่อขยายฐานคลังสินค้าไปทั่วประเทศ และพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร