บริษัท ปทุมทราน สปอร์ต  ร่วมกับ  บริษัท พี่แซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมกันจัดทำกิจกรรม  ต้านภัย Covid-19 

โดยการมอบ ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19