พนักงานบริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต ทุกสาขา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของเรา