บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันดูแล กำหนดให้รถทุกคันต้องเตรียมเอกสารตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับเอกสารเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด และต้องมีที่ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ติดรถไว้ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการที่ทางบริษัทกำหนด