งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาบางนา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน