งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน