บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ทุกสาขา

ร่วมมือกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน โดยการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์  ปัด กวาด เช็ดถู  เพื่อความสะอาดและสุขอนามัย

ในสถานที่ทำงานของเรา