งานอบรมประจำปี 2562 Pathum-transport  6 ล้อ 5 เมตร