บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดตรวจสอบตู้รถ 4 ล้อ

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดตรวจสอบตู้รถ 6 ล้อ