Portfolio

รถเครน

2023-08-29T10:21:16+07:00

รถเครน 4W 6W 10W 12W หน่วย กว้าง 1.7 2.3 2.3 2.4 เมตร ยาว 3 6 6 8.5 เมตร สูง 0.5 2 2 0.5 เมตร น้ำหนักบรรทุก 2 5 10 12 ตัน น้ำหนักเครนยกไม่เกิน 0.7 3 5 8 ตัน ความยาวของเครน 5.9 12 12 15 เมตร สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ [...]

รถสไลด์

2023-07-29T15:59:26+07:00

รถสไลด์6W12Wหน่วยกว้าง2.42.5เมตรยาว7.309เมตรสูง--เมตรน้ำหนักบรรทุก510ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับรับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถปิคอัพ cargo box เปิดข้าง

2024-01-23T09:15:06+07:00

รถปิคอัพ Cargo Box เปิดข้างกว้าง1.70เมตรยาว2.50เมตรสูง1.85เมตรปริมาตรบรรจุ7คิวน้ำหนักบรรทุก1ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการ บริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐาน พนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง) รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาท บริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด) รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้ พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้) ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถปิคอัพ cargo box

2024-01-23T09:14:32+07:00

รถปิคอัพ Cargo Boxกว้าง1.70เมตรยาว2.50เมตรสูง1.85เมตรปริมาตรบรรจุ7คิวน้ำหนักบรรทุก1ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการ บริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐาน พนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง) รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาท บริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด) รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้ พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้) ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ ถุงลม

2023-07-26T15:21:31+07:00

รถ 6 ล้อ ถุงลมกว้าง2.30เมตรยาว7.20เมตรสูง2.30เมตรปริมาตรบรรจุ30คิวน้ำหนักบรรทุก5ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับรับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 4 ล้อ ลิฟท์ท้าย

2023-08-29T10:14:04+07:00

รถ 4 ล้อ ลิฟท์ท้าย กว้าง 1.80 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.85 เมตร ปริมาตรบรรจุ 9 คิว น้ำหนักบรรทุก 2 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 4 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้

2023-12-28T11:23:40+07:00

รถ 4 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้กว้าง1.80เมตรยาว3เมตรสูง1.85เมตรปริมาตรบรรจุ9คิวน้ำหนักบรรทุก2ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการ บริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐาน พนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง) รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาท บริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด) รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้ พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้) ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ ลิฟท์ท้าย

2023-08-29T10:18:20+07:00

รถ 6 ล้อ ลิฟท์ท้าย กว้าง 2.30 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 2.30 เมตร ปริมาตรบรรจุ 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 10 ล้อ พ่วง

2023-08-29T10:19:40+07:00

รถ 10 ล้อ พ่วง กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 60 คิว น้ำหนักบรรทุก 20 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ พ่วง

2023-08-29T10:18:44+07:00

รถ 6 ล้อ พ่วง กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

Go to Top