Project Description

รถเครน 4W 6W 10W 12W หน่วย
กว้าง 1.7 2.3 2.3 2.4 เมตร
ยาว 3 6 6 8.5 เมตร
สูง 0.5 2 2 0.5 เมตร
น้ำหนักบรรทุก 2 5 10 12 ตัน
น้ำหนักเครนยกไม่เกิน 0.7 3 5 8 ตัน
ความยาวของเครน 5.9 12 12 15 เมตร

สนใจบริการติดต่อเรา

  บริการที่ท่านสนใจ
  ขนส่งสินค้าคลังสินค้า

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • บริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐาน
  • พนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)
  • รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาท
  • บริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)
  • รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้
  • พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)
  • ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว