บริการด้านขนส่ง

รถ 4 ล้อ ลิฟท์ท้าย

2023-08-29T10:14:04+07:00

รถ 4 ล้อ ลิฟท์ท้าย กว้าง 1.80 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.85 เมตร ปริมาตรบรรจุ 9 คิว น้ำหนักบรรทุก 2 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 4 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้

2023-12-28T11:23:40+07:00

รถ 4 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้กว้าง1.80เมตรยาว3เมตรสูง1.85เมตรปริมาตรบรรจุ9คิวน้ำหนักบรรทุก2ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการ บริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐาน พนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง) รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 500,000 บาท บริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด) รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้ พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้) ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 10 ล้อ พ่วง

2023-08-29T10:19:40+07:00

รถ 10 ล้อ พ่วง กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 60 คิว น้ำหนักบรรทุก 20 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ พ่วง

2023-08-29T10:18:44+07:00

รถ 6 ล้อ พ่วง กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ

2023-08-29T10:15:54+07:00

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ กว้าง 2.2 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.2 เมตร ปริมาตรบรรจุ 20 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้

2023-08-29T10:16:27+07:00

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบจัมโบ้ กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว 

รถพื้นเรียบ

2023-08-29T10:17:03+07:00

รถพื้นเรียบ 6 ล้อ 10 ล้อ   กว้าง 2.2 2.3 เมตร ยาว 6.2 7.2 เมตร สูง 2.0 - เมตร ปริมาตรบรรจุ - 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 5 12 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว [...]

รถ 10 ล้อ

2023-08-29T10:19:13+07:00

รถ 10 ล้อ กว้าง 2.3 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.3 เมตร ปริมาตรบรรจุ 30 คิว น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน สนใจบริการติดต่อเรา เงื่อนไขการให้บริการบริการพร้อมคนขับ ได้รับการอบรมอย่างมีมาตรฐานพนักงานยกสินค้า (ค่าใช้จ่ายตามจริง)รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดความเสียหายตามมูลค่าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาทบริการ รับ-ส่ง สินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (รถขนส่งไม่มีวันหยุด)รถทุกคันมี GPS และอุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อได้พนักงานแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม (ชุดยูนิฟอร์ม + หมวก + รองเท้าเซฟตี้)ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว    

Go to Top