ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม2023-08-09T15:53:21+07:00

ข่าวสารและกิจกรรม

การเช็นสัญญาร่วมทุนระหว่าง ปทุม ทรานสปอร์ต กับ โอซึกะ แวร์เฮ้า (Otsuka warehouse) เปิดบริษัท บัคส์ โลจิสติกส์ (Buck Logistics) เพื่อขยายฐานคลังสินค้าไปทั่วประเทศ และพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร [...]

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เรื่องการดับเพลิงและซ้อมอพยบหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความพร้อม

บริษัท ปทุมทราน สปอร์ต  ร่วมกับ  บริษัท พี่แซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดทำกิจกรรม  ต้านภัย Covid-19  โดยการมอบ ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19     

พนักงานบริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต ทุกสาขา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของเรา

บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันดูแล กำหนดให้รถทุกคันต้องเตรียมเอกสารตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับเอกสารเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด และต้องมีที่ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ติดรถไว้ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการที่ทางบริษัทกำหนด  

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เรื่องการดับเพลิงและซ้อมอพยบหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความพร้อม  

Go to Top