ข่าวสาร

มาตรการป้องกัน COVID-19

บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันดูแล กำหนดให้รถทุกคันต้องเตรียมเอกสารตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับเอกสารเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด และต้องมีที่ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ติดรถไว้ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการที่ทางบริษัทกำหนด  

By |2023-06-30T13:54:51+07:00มกราคม 5th, 2021|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน มาตรการป้องกัน COVID-19

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยบหนีไฟประจำปี 2563

บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เรื่องการดับเพลิงและซ้อมอพยบหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความพร้อม  

By |2023-06-06T16:00:40+07:00ธันวาคม 15th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยบหนีไฟประจำปี 2563

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาบางนา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาบางนา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:05:47+07:00ธันวาคม 1st, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาบางนา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:09:02+07:00พฤศจิกายน 16th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:12:20+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 31 ตุลาคม 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:13:30+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport ปิคอัพสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 7 เมตรสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 10 ตุลาคม 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 7 เมตรสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 10 ตุลาคม 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:15:30+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 7 เมตรสาขาอยุธยา-บางบัวทอง (วันที่ 10 ตุลาคม 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 5 เมตรสาขาอยุธยา (วันที่ 3 ตุลาคม 2563)

งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 5 เมตร (วันที่ 3 ตุลาคม 2563) บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงาน

By |2023-06-06T16:17:43+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 5 เมตรสาขาอยุธยา (วันที่ 3 ตุลาคม 2563)

มาตรการป้องกันดูแลการจัดการ เรื่องเอกสารและการป้องกันโควิด จาก บุคคลภายนอก

บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันดูแลการจัดการ เรื่องเอกสารและการป้องกันโควิด จาก บุคคลภายนอก  โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน จัดพื้นที่การส่งเอกสารของ พขร. ไว้ตามจุดต่างๆ และวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจำจุดแต่ละจุดของทุกสาขาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในบริษัท

By |2023-06-06T16:18:40+07:00เมษายน 8th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน มาตรการป้องกันดูแลการจัดการ เรื่องเอกสารและการป้องกันโควิด จาก บุคคลภายนอก

กิจกรรม Big Cleaning Day

บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ทุกสาขา ร่วมมือกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน โดยการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์  ปัด กวาด เช็ดถู  เพื่อความสะอาดและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานของเรา  

By |2023-06-06T16:19:40+07:00เมษายน 8th, 2020|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน กิจกรรม Big Cleaning Day
Go to Top