ระบบการคัดกรองพนักงานขับรถ

พนักงานที่จะเข้ามาขับรถต้องผ่านการตรวจสอบ 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

  • ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

  • สัมภาษณ์ประวัติโดยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
  • เข้าอบรมพนักงานขับรถ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จำนวน 2 วัน

  • ตรวจอุปกรณ์เซฟตี้ประจำรถ

ระเบียบการแต่งกายของพนักงานขับรถ

1. ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อย พร้อมเสื้อสะท้อนแสงประจำรถทุกคัน

2. หมวกปทุมทรานสปอร์ต และ หมวกเซฟตี้ (สีขาว) ประจำรถทุกคัน

3. รองเท้าเซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

คุณภาพรถขนส่งสินค้า

อุปกรณ์เซฟตี้ประจำรถ