การตรวจติดตามรักษาคุณภาพการขนส่ง

ทางปทุมทรานสปอร์ตได้จัดตั้ง “ทีมงานตรวจสอบคุณภาพการขนส่ง (LQC)” ขึ้นมาโดยเฉพาะ จุดประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของพนักงานขับรถ, รถขนส่งสินค้า รวมถึงระบบการทำงานต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาทางเจ้าหน้าที่ LQC จะดำเนินการออกสุ่มตรวจรถขนส่งที่หน้างาน และตรวจสอบพนักงานขับรถในขณะที่กำลังปฏิบัติงานจริง ว่าถูกต้องตรงตามกฎระเบียบหรือไม่ โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน

pathum027

pathum028

ในส่วนของการตรวจสอบประจำปีนั้น

  • รถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพของรถขนส่งประจำปี เพื่อให้รถขนส่งทุกคันอยู่ในสภาพที่พร้อมวิ่งงานและยังคงมีอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน
  • พนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านการอบรมประจำปี เพื่อชี้แจงข้อมูลปัญหาต่างๆในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งพูดคุยหาแนวทางป้องกันร่วมกัน และรับทราบนโยบายใหม่จากทางผู้บริหาร