งานอบรมประจำปี 2563 Pathum-transport 6 ล้อ 5 เมตร (วันที่ 3 ตุลาคม 2563)