2.4*7.5*2.4 ทั้งตัวแม่และตัวลูก

น้ำหนัก รวม 24 ตัน