คุณสมบัติของพนักงานขับรถ

1. ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อย

พร้อมเสื้อสะท้อนแสงประจำรถทุกคัน

2. หมวกปทุมทรานสปอร์ต และ หมวกเซฟตี้ (สีขาว)

ประจำรถทุกคัน

3. รองเท้าเซฟตี้

เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบการคัดกรองพนักงานขับรถ

พนักงานที่จะเข้ามาขับรถต้องผ่านการตรวจสอบ 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

1. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจปัสสาวะก่อนสัมภาษณ์งานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สัมภาษณ์ประวัติโดยหัวหน้างาน

สัมภาษณ์พนักงานที่จะเข้างานโดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบในประเภทรถต่างๆ

pathum04

3. ตรวจประวัติอาชญากรรม

พนักงานต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยลายนิ้วมือ จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานด้วย ซึ่งมีความแม่นยำกว่าการตรวจด้วยรายชื่อpathum05

4. การอบรมพนักงาน

ก่อนออกปฏิบัติงานจริงพขร.ต้องผ่านการอบรมในเรื่องขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ปทุมทรานสปอร์ต เป็นเวลา 2 วัน 

5. การตรวจอุปกรณ์ประจำรถ

ก่อนเริ่มวิ่งงานต้องผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการทำงานก่อนเริ่มงานจริง มีดังนี้

  • ถังดับเพลิง
  • กรวยสะท้อนแสง
  • สายรัด
  • หมอนรองล้อ
  • กุญแจล็อคตู้
  • ยางอะไหล่
  • หมวกเซฟตี้(สีขาว)
  • เสื้อสะท้อนแสง
  • รองเท้าเซฟตี้
  • ผ้าใบรองพื้น