คุณภาพรถขนส่งสินค้า

 รถขนส่งของปทุมทรานสปอร์ตทุกคันมีอุปกรณ์เซฟตี้ประจำรถทุกคันดังนี้

พขร.มีการตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน